FANDOM


Sinds 6 februari 2008 bevindt er zich in het winkelcentrum Agatha in Kantstad, (Ziltland) nu ook een infostand die de naam Lloyd's meekreeg en waar U terecht kan voor informatie en folders over preventie in het algemeen.

Preventie Lloyd's

Lloyd's infostand

Lloyd's focust vooral op een betere bewustmaking van de Ziltlanders.

Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.

OnderverdelingEdit

  • Primaire preventie betekent dat men ervoor zorgt dat iets onaangenaams voorkomen wordt. Bijvoorbeeld: tandenpoetsen voorkomt cariës (en gaatjes). Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan stellen zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem.
  • Secundaire preventie betekent dat men iets onaangenaams zo snel mogelijk wil opsporen om verergering van de toestand te vermijden. Bijvoorbeeld: borstkankerscreening voor het snel opsporen van borstkanker, zodat deze nog behandelbaar is en de persoon niet hoeft te overlijden ten gevolge van deze kanker.
  • Tertiaire preventie is het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden. Of het voorkomen dat de symptomen van een ziekte verergeren. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen van een patiënt met suikerziekte opdat deze minder kans heeft op schade aan het netvlies (wat veel voorkomt bij mensen met suikerziekte).

FinancieelEdit

Wie geld spaart, voorkomt schulden!

Met gespaard geld kunnen rekeningen betaald worden zonder hiervoor geld te moeten gaan lenen. Heeft iemand snel geld nodig dat hij niet bezit, kan hij geld lenen. Belangrijk is echter eerst goed te overleggen wat geld lenen zoal met zich meebrengt.

Beveiliging/InbraakpreventieEdit

Beveiling is een ruim begrip en houdt veel meer in dan enkele cylindersloten, schuiven, grendels en/of scharnieren, om ramen en deuren tegen inbraak te beveiligen.

  • Informatiebeveiliging
  • Waardenbescherming
  • Objectbeveiliging

De bedoeling van inbraakpreventie is het zo moeilijk mogelijk maken voor inbrekers om een woning, een voertuig, een bedrijfspand of computerinstallatie binnen te dringen.

BrandEdit

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen om het ontstaan van een brand zoveel mogelijk te voorkomen.

Brandpreventie kan betekenen dat gebruikte materialen met zorg worden gekozen, maar ook middelen die een beginnende brand stoppen, en goede vluchtmogelijkheden vallen onder brandpreventie. De rook van een brand kan soms nog meer problemen opleveren dan het vuur van de brand.

Anno 2007 is de trend in de Europese wetgeving van dien aard dat deze eerder een resultaatverbintenis nastreven in plaats van de tot nu toe gekende voorschrijvende houding.

WebsiteEdit

U kan ook informatie inwinnen door een bezoekje te brengen aan onze website: http://www.lloyd's.uwn

Bronnen Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.