FANDOM


Meester A. Ter Borst is een notaris die in 2007 vernam dat één en ander spoedig zou veranderen in Libertas en daarom zijn oude kennis en vriend Aesopos verzocht, een voorlopige verblijfplaats voor hem te zoeken in Libertas.

Notaris A. Ter Borst

Notaris A. Ter Borst

Adres Edit

Op 26 Juni 2008 woonde Notaris A. Ter Borst nog aan de Gheleynsstraat 13 in Civitas Libertas-Strand.

Toen de Libertaanse overheid op 26 juni 2008 besliste Notaris A. Ter Borst manu m'ilitari uit zijn woning te zetten, gaf zijn goede vriend Aesopos hem de raad gaf zijn kantoor in Kantstad in te richten en op zoek te gaan naar een gepast verblijf in Emmanuelbad.

Nog geen maand later, op 7 juli 2008 om exact te zijn, kwam aan het licht dat een naamverwarring aan de basis lag van de ongelukkige overheidsbeslissing in Libertas.... Bleek namelijk dat er nog een A. Ter Borst bestond, een crimineel die zich ook als eens had uitgegeven als de notaris A. Ter Borst van en te Wikistad en waartegen een internationaal aanhoudingsbevel was uitgevaardigd . De notaris was niet bereid op zijn stappen terug te keren en bleef bij zijn besluit. Kantstad zou zijn toekomst worden.

De ruime kantoren van de Notaris bevinden zich nu op de eerste verdieping van het winkelcentrum Agatha. Het zicht op de groene skyline van Kantstad werkt relaxerend en menig nerveuze cliënt kwam reeds tot rust in de heldere ontvangstruimte van het notariaat. Een geslaagd concept!

FamiliegeschiedenisEdit

Notaris A. Ter Borst is een afstammeling in rechte lijn van de beroemde Notaris Dionysius Ter Borst
Notaris D. Ter Bors

Notaris Dionysius Ter Borst - 1830

die in 1830 voor heel wat ophef zorgde toen hij enkele geheimzinnige buitenlandse reizen maakte, gecamoufleerd als regeringsopdrachten.

Dionysius Ter Borst werkte, na een geslaagd examen van kandidaat-notaris (1811), enkele jaren als notarisklerk bij een plaatselijke notaris maar bleef dromen van een grote carriere in Parijs. Het provinciale leven werd hem ondraaglijk en hij besloot met zijn werkgever te breken. Zo liep hij in 1814 weg van kantoor naar de franse hoofdstad met slechts enkele centen op zak. Tijdens deze escapade kwam hij zelfs in het Théâtre Français terecht. Na deze uitstap keerde hij naar huis terug en hervatte hij zijn werk bij de plaatselijke notaris. Na diens overlijden, werd hij in 1827 Notaris benoemd.

Stichting Edit

Sinds de invoering in 2007 van een stichting als rechtspersoon, was het aantal opgerichte stichtingen in Libertas omzeggens vervijfvoudigd. Steeds meer bedrijven en particulieren namen (nemen) hun toevlucht tot een stichting.

Anno 2007 besliste ook Aesopos zijn kunstpatrimonium onder te brengen in een stichting.

De oprichting ervan gebeurde begin September 2007 bij Notaris A. Ter Borst en werd zoals voorgeschreven, gepubliceerd in het toenmalige Het Staatsblad van Libertas.

Jaarlijkse vakantie Edit

Tijdens de zomermaanden is het notariaat gesloten van 11 juli tot en met 1 augustus.